ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

15 กรกฎาคม 2021
213   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และตะเพียนทอง จำนวน 500,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

นายเจริญฤทธ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ แม่น้ำปิง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การปกครองส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตืและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และตะเพียนทอง จำนวน 500,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการจัดสรรเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป