ข่าวภาคเหนือ » จ.ตากเตรียมตั้งศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จังหวัดตาก” เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตาก

จ.ตากเตรียมตั้งศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จังหวัดตาก” เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตาก

14 กรกฎาคม 2021
314   0

Spread the love

จ.ตากเตรียมตั้งศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จังหวัดตาก” เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตาก ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาทำการรักษาตัวที่บ้านเกิดภูมิลำเนา

ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จ.ตาก” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Line Conference

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จังหวัดตาก” โดยการเตรียมความพร้อมด้านศูนย์สั่งการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรพ.แม่สอด ดำเนินการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดมูลนิธิ/เอกชน จังหวัดตาก เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตาก มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาทำการรักษาตัวที่บ้านเกิดภูมิลำเนาจังหวัดตาก

ทั้งนี้ ชาวจังหวัดตาก ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาทำการรักษาตัวที่บ้านเกิดภูมิลำเนาจังหวัดตาก สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ “คนตากไม่ทิ้งกัน จ.ตาก” 061-024-0676 ในวันเวลาราชการ และ 061-024-0677 นอกวันเวลาราชการ หรือ โทรสายด่วน 1330 เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา สร้างความปลอดภัย ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย