ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด

14 กรกฎาคม 2021
214   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย โดยคลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุด 11 ราย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วง 2-3 วันมานี้ พบการสัมผัสเชื้อในชุมชนมากขึ้น

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 48 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,484 ราย รักษาหายแล้ว 4,174 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 276 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 88 ราย โรงพยาบาลรัฐ 109 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 78 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย และกำลังติดตามเข้ารักษา 7 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่  27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 177 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 76 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 22 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (13 ก.ค. 64) ตรวจไป 1,916 ราย พบผู้มีผลบวก 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.19 ส่วนอีก 6 ราย เป็นผู้ที่มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดแล้วเดินทางเข้ามาขอรับการรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในเดือนกรกฎาคม พบว่าเป็นการสัมผัสแหล่งระบาดโรคในต่างจังหวัด แล้วเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในทุก ๆ วัน และกระจายเชื้อสู่ครอบครัว สถานที่ทำงาน อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 วันมานี้ พบการสัมผัสเชื้อในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากผู้ติดเชื้อมีการปกปิดไทม์ไลน์ หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมโรค แหล่งโรคที่อยู่ในชุมชนอาจทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างได้ อย่างเช่น คลัสเตอร์ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงที่ทำการกักตนเองอยู่ที่บ้าน จะต้องแยกออกให้ห่างจากคนในครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระจายเชื้อสู่ญาติพี่น้อง ทั้งนี้ หากไม่สะดวกให้ติดต่อเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้ากักตัวที่โรงแรมที่ทางภาครัฐจัดไว้ให้ได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

การตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (13 ก.ค. 64) ที่จุดตรวจเฉพาะกิจท่าอากาศยาน ตรวจไป 137 ราย พบเชื้อ 1 ราย ส่วนที่สถานีรถไฟ ตรวจไป 7 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจไป 5 ราย และผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ตรวจไป 5 ราย ซึ่งทั้งหมดไม่พบเชื้อ ขณะที่คลัสเตอร์ที่ยังคงต้องระวังอย่างใกล้ชิด มี 7 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในคลัสเตอร์นี้ 44 ราย คลัสเตอร์ไซด์งานก่อสร้างแยกศาลเด็ก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย และคลัสเตอร์ ตำบลโป่งแยง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดถึง 11 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้สะสม 22 ราย โดยมี 6 ราย ที่ติดเชื้อในชุมชน ทั้งงานแต่งงาน และเล่นสนุกเกอร์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านกองแหะ เพื่อควบคุมการระบาด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 13 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย ปทุมธานี 4 ราย สมุทรปราการ 3 ราย และจันทบุรี 1 ราย

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านรักษามาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลให้เคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ล้างมือบ่อยๆ ท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องแยกกักตัวเองจากคนอื่นให้ถูกต้อง และร่วมกันฉีดวัคซีนกันให้มากเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนเชียงใหม่