ข่าวภาคเหนือ » ชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคลองแม่ข่า “ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคลองแม่ข่า “ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2021
335   0

Spread the love

ชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคลองแม่ข่า  “ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ประเมินผลกิจกรรมการประกวด ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รอง ผอ.รมน.จังหวัด(พ.) เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลโครงการฯ จำนวน 2 ตำบล คือ พื้นที่ตำบลแม่สา บริเวณฝายน้ำล้น ลำเหมืองสา (คลองแม่ข่า ม.4 บ้านแม่สาน้อย และ พื้นที่ตำบลดอนแก้ว บริเวณประตูน้ำ ม.10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น