ข่าวภาคเหนือ » แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบระบบขนส่ง Logistics จังหวัดพะเยา

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบระบบขนส่ง Logistics จังหวัดพะเยา

14 กรกฎาคม 2021
232   0

Spread the love

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบระบบขนส่ง Logistics จังหวัดพะเยา

พลโทบุญยืน  อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ และคณะ เข้าพบนายโชคดี  อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเข้าหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ ( พ.ศ. 2562- 2565 )  จากนั้น พลโทบุญยืน  อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่   โดยมี นายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา และ พ.อ.เจนณรงค์   ขำฉา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมประชุมการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อตรวจสอบกระบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในระบบขนส่ง Logistics ในพื้นที่ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการทบทวนและสรุปเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ ที่ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา