ข่าวภาคเหนือ » น่าน เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

น่าน เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

11 กรกฎาคม 2021
234   0

Spread the love

ที่โรงยิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ด้านการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้งในวันนี้ หลังพบยอดผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดน่าน รักษาตัวในโรงพยาบาล 82 ราย

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยสถานการณ์ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จังหวัดน่านพบผู้ป่วยสะสม 239 ราย (นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564) โดยมีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหลัก จำนวน 82 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงมีมติให้เปิดโรงพยาบาลสนาม ณ โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล โดยจะเปิดใช้งานอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันนี้

โดยการเปิดโรงพยาบาลสนาม ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ คณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขคณะทำงานด้านงบประมาณ สถานที่ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คณะทำงานด้านระบบสื่อสาร คณะทำงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการเล็กน้อย – ปานกลาง และได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลน่าน มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและเกินศักยภาพโรงพยาบาล (ยกเว้น ผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็ก) จำเป็นต้องควบคุม คัดแยก แยกกักผู้ป่วยในพื้นที่พิเศษ อัตราส่วนผู้ป่วยที่ต้องอาศัยอยู่กับกลุ่มเสี่ยงสูงหรือไม่มีคนดูแลหรือดูแลตัวเองไม่ได้มีจำนวนมาก โดยการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเป็นการให้การรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน่าน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ญาติและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลสนาม การจัดการระบบขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองน่าน จัดเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะการขนส่ง ชุดพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ และเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ

ด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลสนาม สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ ชุดลำลอง ชุดชั้นใน และชุดกลับบ้าน โทรศัพท์มือถือ พร้อมสายชาร์ต และปลั๊กพ่วง ของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (สบู่ แชมพู ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน) หน้ากากอนามัย/ควรสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยามาด้วย (ของมีค่า ขอความกรุณาอย่านำติดตัวมา)  สำหรับสิ่งที่โรงพยาบาลสนามจัดเตรียมให้ ได้แก่ ห้องนอน/ห้องน้ำแยกชายหญิง (แต่ละกลุ่มมีช่วงเวลาอาบน้ำ)อาหาร และน้ำ ฟรี 3 มื้อต่อวัน สัญญาณ Wifi เตียงเครื่องนอน และอุปกรณ์ซักผ้า

ด้านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้ง ในวันนี้ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการน้อย หรือระดับสีเขียว ซึ่งเดิมมีอยู่ 80 เตียง ทั้งนี้จะเตรียมความพร้อมเพิ่มจำนวนเตียง ชั้น 2 ของอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อีก 70 เตียง รวมเป็น 150 เตียงอีกด้วย โดยขอแจ้งงดการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในระดับสีเหลือง เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ อีกจำนวน 20 เตียง เพื่อเพิ่มปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับสีเหลือง เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้บริการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว