ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำเพิ่มความเข้มคัดกรองบุคคลเข้าออก ป้องกันโควิด19

ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เน้นย้ำเพิ่มความเข้มคัดกรองบุคคลเข้าออก ป้องกันโควิด19

11 กรกฎาคม 2021
179   0

Spread the love

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอสบเมย เพื่อปฏิบัติภารกิจ จึงได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำจุดตรวจ ณ ด่านตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และ ด่านตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย  ตามที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศคำสั่งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านด่านตรวจ ประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เพื่อบันทึกการเดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง covid 19 หลัก 4 แห่งได้แก่ จุดตรวจด่านแม่ปิง อำเภอปาย จุดตรวจด่านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง และจุดตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเน้นให้ ประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เพื่อบันทึกการเดินทางเข้ามายังจังหวัด  และหากต้องการเข้ามารับการรักษา ต้องโทรประสาน สายด่วนโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลข 06-2295-3064 และจะเดินทางได้เมื่อได้รับการยืนยันรับเข้ารับการรักษาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เตรียมหนังสือส่งตัว(ถ้ามี) หรือ ใบแสดงผลยืนยันว่า ติดเชื้อเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจในระหว่างการเดินทาง