ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดพะเยาเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

จังหวัดพะเยาเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

8 เมษายน 2021
478   0

Spread the love

จังหวัดพะเยาเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ,รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จำนวน  900 ราย

นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรวัคซีน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นของบริษัท SINOVAC จำนวน 1,800  โดส  ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนทั้งหมดได้ 900 คน และโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจำนวน 165 โดส ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในการบริการวัคซีนเฟสแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีน  และจะกระจายไป 9 อำเภอ โดยมีการฉีดวันนี้ให้ครบ 100%  ก่อนวันสงกรานต์ และในเขตอำเภอเมืองได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 185 โดส แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สัมผัส คนไข้ โดยตรง ส่วนของเจ้าหน้าที่มี 100 คนและ อสม จำนวน 85 คน โดยมีการเรียงลำดับจะฉีดได้ชั่วโมงละ 10 คน และจะเสร็จช่วงเช้าทั้งหมด 185 คน สำหรับวัคซีนเข็มที่ 2 จะนัดคนไข้มาวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งตามระบบของการฉีดวัคซีนจะมีการ ติดตามตั้งแต่วันที่ ฉีดวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 จะมีการติดตามผลภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน โดยจะมีการติดตามด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีคัสเตอร์จากกรุงเทพฯ จากสถานบริการต่างๆก็จะเริ่มมีการกระจาย และรอบๆข้างจังหวัดพะเยาเชียงใหม่เชียงรายลำปางก็มีเคสเกิดขึ้น โดยทางจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมและซับซ้อน มีการตั้งรับทั้งเชิงรุก จะมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจผู้มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลางเอาคนไข้มาตรวจ เพื่อป้องกันต่อไป