ข่าวภาคเหนือ » ศป.บส.ชน.เตรียมแผนปฏิบัติการร่วม 1511/21 ระหว่างไทย – จีน หวังสร้างความร่วมมือปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติ และภายในประเทศ

ศป.บส.ชน.เตรียมแผนปฏิบัติการร่วม 1511/21 ระหว่างไทย – จีน หวังสร้างความร่วมมือปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติ และภายในประเทศ

3 กรกฎาคม 2021
405   0

Spread the love

ศป.บส.ชน.เตรียมแผนปฏิบัติการร่วม 1511/21 ระหว่างไทย – จีน หวังสร้างความร่วมมือปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติ และภายในประเทศ

พล.ท.บุญยืน   อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม1511/21 ระหว่างไทย – จีนขึ้น เพื่อดำเนินการในห้วงวันที่ 10 กรกฎาคม –10 ตุลาคม 2564 โดยแผนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติ และภายในประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติตามแผน จำนวน  3 เดือน เน้นพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก  ทั้งนี้ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้มีการจัดทำแผนยุทธการรองรับการปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวต่อว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเมียนมา ซึ่งทางการเมียนมาต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา และรักษาความสงบเรียบร้อย ทำให้ชนกลุ่มน้อยที่ค้ายาเสพติด ค่อนข้างมีเสรี จึงมีการผลิต และค้ายาเสพติดมากขึ้น ส่งผลให้มียาเสพติดจำนวนมากเตรียมลักลอบนำเข้าเขตไทย โดยในเดือนมิถุนายน พบว่ามีการลำเลียงเข้าทางภาคเหนือของไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา  ส่วนการลำเลียงเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และมีการ Lockdown ทำให้การลำเลียงผ่านแขวงบ่อแก้ว กระทำได้ยากขึ้น  อย่างไรก็ตามเมื่อมีการยกเลิกการ Lockdown คาดว่าการลำเลียงยาเสพติดผ่าน สปป.ลาว เข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น่าจะมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  ได้เปิดยุทธการเพื่อสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด  โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง พื้นที่บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถกดดัน และลดความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการฯลงได้ โดยเตรียมปฏิบัติงานในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายตามแผนที่กำหนด