ข่าวภาคเหนือ » พิษณุโลก โรงเรียนประจำส่งเด็กกลับบ้านหลังผู้ปกครองร้องขอ พร้อมเปลี่ยนการเรียนเป็น รูปแบบ Online

พิษณุโลก โรงเรียนประจำส่งเด็กกลับบ้านหลังผู้ปกครองร้องขอ พร้อมเปลี่ยนการเรียนเป็น รูปแบบ Online

29 มิถุนายน 2021
337   0

Spread the love

พิษณุโลก โรงเรียนประจำส่งเด็กกลับบ้านหลังผู้ปกครองร้องขอ พร้อมเปลี่ยนการเรียนเป็น รูปแบบ Online


นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ประกาศการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบ Online เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีปัจจัยบ่งขี้หลายประการที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีข้อสรุปสั่งการให้สถานศึกษาและสถาบันกวดวิชางดการเรียนการสอนแบบ Onsite ยกเว้นสถานที่ศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ กรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online นั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีความห่วงใยในความปลอดภัยในสวัสดิภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน และเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 18.00 น. ซึ่งมีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน 724 คน และในช่วงการเรียน Online อยู่ที่บ้าน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้ครูเตรียมความพร้อม เรื่อง สื่อการเรียนการสอน ที่จะส่งมอบให้กับนักเรียน หากสามารถดำเนินการได้ทันให้ส่งมอบให้กับนักเรียนได้เลย หรือส่งมอบทางไปรษณีย์เป็นการภายหลัง