แวดวงการศึกษา » ทบ. เชิญร่วมประกวด “บทเพลงรักชาติ 2564” ชิงรางวัลรวม 3 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.64

ทบ. เชิญร่วมประกวด “บทเพลงรักชาติ 2564” ชิงรางวัลรวม 3 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.64

21 มิถุนายน 2021
376   0

Spread the love

ทบ. เชิญร่วมประกวด “บทเพลงรักชาติ 2564” ชิงรางวัลรวม 3 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.64

ตลอดระยะเวลาที่กองทัพบกได้ปฏิบัติในทุกภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา, การช่วยเหลือประชาชน และภารกิจด้านความมั่นคง ปกป้องอธิปไตย ซึ่งเชื่อว่าที่ผ่านมาประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยดี ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันที่ประชาชนส่วนหนึ่งร่วมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ หลายองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ยังคงมาตรการการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการรวมตัว ลดความแออัดในสถานที่ต่างๆ ตามแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล กองทัพบกจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีใจรักในเสียงเพลง ชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรี ได้ใช้เวลาในช่วงดังกล่าวนี้ แต่งเนื้อร้องและทำนองบทเพลงที่มีคุณภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” ชิงเงินรางวัลรวม 345,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถเลือกประเภทของบทเพลง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.บทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน, 2.บทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 3.บทเพลงความรัก ความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง Facebook Fanpage “บทเพลงรักชาติ” หรือผ่านทาง QR Code เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ไม่จำกัดอายุ เพศและระดับการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.64

สำหรับกิจกรรม “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” นี้ สอดคล้องตามนโยบายของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการสื่อสารกับประชาชนในเชิงสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านบทเพลงถึงกองทัพบกและประเทศชาติ เสริมสร้างอุดมการณ์จิตสำนึกความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ให้ข้ามผ่านในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงรักชาติ หรือโทรศัพท์ 02-297-7597 ในวันและเวลาราชการ