ข่าวภาคเหนือ » กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกิจกรรม “ ย่ำขี้ (ขี้เสริมฟาง) ยาบ่อด้วยมูลสัตว์ ” เพื่อเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ขับเคลื่อนโครงการโคก หนองนา โมเดล หวังฝึกเสริมอาชีพให้กำลังพลก่อนปลดประจำการ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกิจกรรม “ ย่ำขี้ (ขี้เสริมฟาง) ยาบ่อด้วยมูลสัตว์ ” เพื่อเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ขับเคลื่อนโครงการโคก หนองนา โมเดล หวังฝึกเสริมอาชีพให้กำลังพลก่อนปลดประจำการ

21 มิถุนายน 2021
895   0

Spread the love

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4  จัดกิจกรรม “  ย่ำขี้ (ขี้เสริมฟาง) ยาบ่อด้วยมูลสัตว์ ” เพื่อเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ขับเคลื่อนโครงการโคก หนองนา โมเดล หวังฝึกเสริมอาชีพให้กำลังพลก่อนปลดประจำการ

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล จัดกิจกรรม “ ย่ำขี้ (มูลกระบือ) ” ผสมกับฟางและดิน เพื่อปรับปรุงพื้นบ่อ ให้สามารถกักเก็บน้ำ ลดการรั่วซึมของบ่อน้ำ เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำรองรับแผนดำเนินการเลี้ยงปลา  “ตามศาสตร์พระราชา” (โคก หนอง นา โมเดล) ที่ บ่อกักเก็บน้ำของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมูลสัตว์นั้นนอกจากมีประโยชน์ในการใช้ทำเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ยาพื้นดินเพื่อให้น้ำไม่ซึม เช่น ใช้ยาลานตากข้าว หรือยาก้นบ่อโดยรอบ เพื่อกันน้ำซึมออกจากบ่ออันจะทำให้บ่อน้ำนั้นกักเก็บน้ำไม่อยู่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นดินร่วน ดินทราย หรือดินลูกรัง ที่กักเก็บน้ำไม่ได้เพราะน้ำจะซึมผ่านชั้นดินออกไป

มูลสัตว์ที่ใช้จะเป็นมูลวัวหรือมูลควาย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่กินหญ้าหรือพืช มูลจึงมีเส้นใยของพืชผสมอยู่ เมื่อนำมาย่ำผสมกับน้ำคลุกกับผิวดินแล้วทิ้งให้แห้ง จะสานกันเป็นแผ่นช่วยยึดหน้าดิน อีกทั้งการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ จะแทรกเข้าไปอุดช่องว่างในเนื้อดิน เป็นตัวประสานทำให้ดินยึดเกาะติดกัน จึงทำให้ช่วยลดการรั่วซึมของน้ำได้

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศให้กับบ่อน้ำ เพราะมูลสัตว์ทำให้เกิดแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ เช่น หนอนแดง และไรแดง อันเป็นอาหารของกุ้ง หอย ปู และปลา

ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว  3 ครั้ง เพื่อให้ฟางยึดเกาะมูลสัตว์และดิน ช่วยในการเคลือบผิวของบ่อน้ำ อีกทั้งยังเป็นอาหารของแพลก์ตอน ซึ่งสามารถเป็นอาหารได้อีกด้วย

นอกจากนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้จัดการฝึกอบรมให้กับกำลังพล ที่รับผิดชอบการจัดเตรียมกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมการเลี้ยงปลา  โดยมี วิทยากรอาสาจากมูลนิธิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่อง การทำน้ำหมักรสจืด, น้ำหมักน้ำซาวข้าว และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในการย่ำขี้ (มูลกระบือ) ผสมกับฟางและดิน ในการปรับปรุงพื้นบ่อ ให้สามารถกักเก็บน้ำ ลดการรั่วซึมของบ่อน้ำ สำหรับจัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลา “ตามศาสตร์พระราชา” (โคก หนองนา โมเดล) ที่ พื้นที่บ่อกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมเลี้ยงปลา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2564  เพื่อให้กำลังพลมีอาชีพเสริมในอนาคต ก่อนปลดประจำการ