ข่าวภาคเหนือ » One Hone พม.ลำปางจับมือหลายหน่วยงาน เยี่ยม 2 ครอบครัวอำเภอวังเหนือกรณีขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางสื่อฯสายด่วน 1300

One Hone พม.ลำปางจับมือหลายหน่วยงาน เยี่ยม 2 ครอบครัวอำเภอวังเหนือกรณีขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางสื่อฯสายด่วน 1300

18 มิถุนายน 2021
319   0

Spread the love

นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง  อพม.ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ/นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2 ราย ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ช่วยเหลือประชาชน” มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค

รายที่ 1 ได้รับการประสานจากภรรยาของผู้ประสบปัญหาฯ โดยตรง ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ว่าครอบครัวของตนประสบปัญหาความเดือดร้อนรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ณ บ้านเลขที่ 41 ม.2 บ้านใหม่พัฒนา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เนื่องจากสามีประสบอุบัติเหตุเมื่อปี 2561 ทราบชื่อ นายศักดิ์สิทธิ์ นามสมมุติ อายุ 50 ปี ส่งผลให้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียง ไม่มีรายได้ และมีปัญหาสุขภาพจิต จากการสอบข้อเท็จจริงทราบว่า ครอบครัวผู้ประสบปัญหาฯ ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงาน พม.มาโดยตลอด ในเรื่องของการมีรายได้และที่อยู่อาศัย ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ จึงชี้แจงถึงระเบียบของการเยียวยาเงินสงเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจ และให้คำปรึกษา แนะนำ หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เรื่องการมีงานทำและมีรายได้ กรณีครอบครัวของนายศักดิ์สิทธิ์ฯ ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2564 จำนวน 3,000 บาทที่ผ่านมา

รายที่ 2 ได้รับการประสานจากหน่วยงาน พม. One Home ลำปาง กรณี นายนิรันดร์ นามสมมุติ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประสานขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านช่องทางสายด่วน 1300 และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ว่าตนประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ต้องการเงินค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ตนอาศัยอยู่เพียงลำพัง บุตรและภรรยาไม่ได้มาดูแล ก่อนหน้านี้เคยโทรมาขอความช่วยเหลือเช่นกัน และหน่วยงานก็ได้ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ และหน่วยงาน พม.จังหวัดลำปาง จึงชี้แจงถึงระเบียบของการเยียวยาเงินสงเคราะห์ และจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เป็นเงิน 3,000 บาท  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ว่าขอให้นายนิรันดร์ฯ หยุดพฤติกรรมโทรมาขอรับการช่วยเหลือซ้ำๆ จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่องจากหน่วยงานทราบเรื่องแล้ว และจะดำเนินการตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือ