ข่าวภาคเหนือ » พาณิชย์จังหวัดลำพูนเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากชาวสวนมะม่วง ณ ปั้ม ปตท.ประตูโขง ( หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 นี้

พาณิชย์จังหวัดลำพูนเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากชาวสวนมะม่วง ณ ปั้ม ปตท.ประตูโขง ( หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 นี้

18 มิถุนายน 2021
304   0

Spread the love

พาณิชย์จังหวัดลำพูนเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากชาวสวนมะม่วง ณ ปั้ม ปตท.ประตูโขง  ( หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 นี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำเครือข่ายเกษตรกร จำหน่ายมะม่วงคุณภาพจากสวนจังหวัดลำพูน และสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งสด ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูน  ณ ปั้ม ปตท.ประตูโขง  ( หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม จัดพื้นที่ปันสุข เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พบกับสินค้าหลากหลาย จากเกษตรกรโดยตรง และผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้จำหน่าย ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น ห้ามพลาดแวะชม แวะช้อป อุดหนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกัน