ข่าวภาคเหนือ » พิษณุโลกจัดโครงการ “จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร”

พิษณุโลกจัดโครงการ “จับคู่กู้เงิน ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร”

18 มิถุนายน 2021
194   0

Spread the love

ที่ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก(ชั้น 1) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันทางการเงิน 5 แห่งจัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคาร สนใจเดินทางเข้ายื่นกู้กับสถาบันทางการเงิน 5 แห่งประกอบด้วย ธนาคาร ธ.ก.ส. , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME D Bank)  และสถาบันบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ที่มาตั้งบูธรับบริการผู้ประกอบการเข้าติดต่อร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ในวันนี้อย่างต่อเนื่อง

นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า “โครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถานประกอบการมีหลักเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ ทั้งผู้ประกอบการที่มีลักษณะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบอาหาร ได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ เช่น ดอกเบี้ยต่ำ และเงื่อนไขพิเศษ ปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี ในมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู  ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นกู้เข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อเข้ามาตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 24 ราย รวมวงเงิน 10,580,000 บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท)  และสถาบันทางการเงินได้อนุมัติผู้ยื่นกู้แล้ว 10 ราย  แล้วเป็นวงเงิน 7,580,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) จากยอดการยื่นกู้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  “จับคู่กู้เงิน”  สามารถเดินทางเข้าไปติดต่อยื่นกู้วงเงินสินเชื่อฟื้นฟู ที่ธนาคารสถาบันทางการเงินทั้ง 5 ข้างต้นได้ถึงภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้”