แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ ขอเชิญ นศ.-บุคลากร ทำแบบสำรวจข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19เตรียมแผนเสริมให้ นศ.-บุคลากร รับวัคซีน 100 %

ม.แม่โจ้ ขอเชิญ นศ.-บุคลากร ทำแบบสำรวจข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19เตรียมแผนเสริมให้ นศ.-บุคลากร รับวัคซีน 100 %

14 มิถุนายน 2021
287   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ ขอเชิญ นศ.-บุคลากร ทำแบบสำรวจข้อมูลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19เตรียมแผนเสริมให้ นศ.-บุคลากร รับวัคซีน 100 %

ตามที่รัฐบาลได้มีการปรับหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่ โดยเน้นที่พื้นที่ ทั้งพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่เศรษฐกิจ และจะปูพรมฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายช่องทาง เช่น แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม แอพพลิเคชั่นของแต่ละจังหวัด สำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาล สาธารณสุข อสม.ใกล้บ้าน หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วที่สุด โดยการบริหารจัดการวัคซีนของแต่ละจังหวัด

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และยังไม่ได้ดำเนินการจองวัคซีน ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนจองวัคซีนทางแอพพลิเคชั่น “ก๋ำแปงเวียง”  https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/  โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน และสำหรับท่านที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ลงทะเบียนได้ที่แอพพลิเคชั่นของจังหวัดนั้นๆ หรือโรงพยาบาล อสม. หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน

จากคำแนะนำของแพทย์ ในกรณีที่นักศึกษาได้คิวการฉีดวัคซีนจากจังหวัดของท่านแล้ว เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามประกาศ ศบค.) ถ้าได้ฉีด Sinovac ให้รอฉีดที่จังหวัดตัวเองให้ครบทั้ง 2 เข็ม ในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม (ช่วงเรียนออนไลน์) จึงค่อยเดินทางมาเรียนตามปกติที่มหาวิทยาลัย  แต่หากนักศึกษาที่มีโอกาสได้ฉีด AstraZeneca เมื่อฉีดเข็มแรกที่จังหวัดตัวเองแล้วสามารถมาเรียนได้ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวัคซีนเข็มสองวัคซีนจะมาประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป แพทย์จึงแนะนำว่าอาจจะมาฉีดที่เชียงใหม่ได้

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความห่วงใยสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จึงขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ตามลิงค์  https://forms.gle/qgyVVWvjFiuHD3497   โดยจะนำข้อมูลที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อทำ White list (รายชื่อผู้ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น)

*ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทร. 0 5387 3017-8