ข่าวภาคเหนือ » ร.ร.สังกัด เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเทอมวันแรก ยึดมาตรการคุมเข้ม ป้องกัน COVID19 เคร่งครัด

ร.ร.สังกัด เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเทอมวันแรก ยึดมาตรการคุมเข้ม ป้องกัน COVID19 เคร่งครัด

14 มิถุนายน 2021
346   0

Spread the love

ร.ร.สังกัด เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเทอมวันแรก ยึดมาตรการคุมเข้ม ป้องกัน COVID19 เคร่งครัด

ช่วงเช้าวันนี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการเปิดภาคเรียนวันแรก

โดยแต่ละโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่  การคัดกรองวัดไข้, การเว้นระยะห่าง, การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา, การลดการแออัดในชั้นเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องกินอาหาร ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19