เกษตรเพื่อชีวิต » จ.ลำปาง เชิญชวนบริโภคสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง เชิญชวนบริโภคสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง

14 มิถุนายน 2021
375   0

Spread the love

จ.ลำปาง เชิญชวนบริโภคสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดปีการผลิต 2564 ของเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดลำปางโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองลำปางปีการผลิต 2564 พื้นที่ปลูกสับปะรด 19,389 ไร่ ผลผลิตประมาณ 31,946 ตัน เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 และออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตผ่านทางโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องและมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อผลผลิตเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงงานสับปะรดกระป๋องลดปริมาณการรับซื้อ และพ่อค้าไม่สามารถเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่ายเพื่อบริโภคสดได้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อและบริโภคสับปะรดของจังหวัดลำปางผ่านคิวอาร์โค้ดได้ทุกวัน