ข่าวภาคเหนือ » จ.ลำปาง กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

จ.ลำปาง กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

7 มิถุนายน 2021
294   0

Spread the love

บรรยากาศการบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ที่หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและได้รับการนัดฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 980 คน ต่างทยอยเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง โดยสถานที่แห่งนี้สามารถรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนประมาณ 1,000 คนต่อวัน และจะเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งโครงการ ซึ่งมีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบไอที บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน

จังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณ 12,500 โดส มีแผนการกระจายวัคซีนทั่วทั้งจังหวัด 13 อำเภอ โดยให้สิทธิ์กับผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมก่อน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน call center อสม. รพ.สต หรืออื่นๆ จะได้รับวัคซีนตามลำดับหากได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดติอประสานนัดวันเวลาและสถานที่ให้บริการ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่แจ้งความประสงค์ผ่านทุกช่องทางจำนวนประมาณ 27,000 คน ได้รับวัคซีนครบทุกคน

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 จังหวัดลำปางมีประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประมาณ 733,560 คน แจ้งความประสงค์รับวัคซีนผ่านทุกช่องทางประมาณ 340,888 คน ได้รับวัคแล้วจำนวน 22,364 คน แยกเป็นเข็มแรก 14,237 คน และครบ 2 เข็ม จำนวน 8,124 คน เหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน 321,482 คน