คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » อีอีซีเปิดตัวโครงการบ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย สู่อนาคตเมือง Smart City

อีอีซีเปิดตัวโครงการบ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย สู่อนาคตเมือง Smart City

5 เมษายน 2021
558   0

Spread the love

 อีอีซีเปิดตัวโครงการบ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย สู่อนาคตเมือง Smart City

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. เปิดเผยว่า โครงการบ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย ได้ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ถือเป็นโครงการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ซึ่งใช้เทคโนโลยี 5G ในการควบคุมเมือง เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉาง ให้กลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 7ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร มีศักยภาพเพียงพอในการเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ซึ่งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในย่าน ASEAN5  นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สกพอ. และ NT ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบระบบเสาอัจฉริยะ 5G ( 5G Smart pole ) โดยสามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ฟังก์ชั่น เช่น ระบบการตรวจจับระดับสารพิษในอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ตลอด 24 ชั่วโมง  /ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับความเร็วและแรงกว่าระบบ 4G เดิมมากกว่า 100 เท่า

ด้าน ดร. ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับ ระบบสื่อสารต่างๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง สกพอ. เพื่อพัฒนาการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบโทรคมนาคมและดิจิทัลในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ทั้งหมด รองรับระบบการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยภาครัฐสามารถบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยองให้ไปเป็นเมืองต้นแบบ 5G