ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เป็นวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาฉีดวัดซีนป้องกันโควิด 19

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เป็นวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาฉีดวัดซีนป้องกันโควิด 19

7 มิถุนายน 2021
296   0

Spread the love

ที่ อาคารศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด 19 ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีประชาชนผู้มีอายุ 60 ปี และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค จำนวนมากเดินทางไปรับการบริการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด

โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อำเภอความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัดซีนในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจประชาชน สำหรับการเปิดศุนย์ฉีดวัดซีนป้องกันโควิดในครั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid 19 ในประเทศไทยและในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่พบการติดเชื้อกว่า 8 วันแล้ว

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนทั่วประเทศในการฉีดวัดซีน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิด ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ อาคารศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อความสะดวกของประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการรับวัคซีน covid-19  และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

โดยในวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อแอสตราเซเนก้า จำนวน 600 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง  และในสัปดาห์นี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับวัคซีนโควิด19 จำนวน 3,600 โดส และมีการกระจายให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในแต่ละอำเภอต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอ ละ 200 โดส ส่วนสัปดาห์หน้าจังหวีดแม่ฮ่องสอน จะมีการรับวัคซีนแอสตราเซเนก้า มาเพิ่ม อีกจำนวน 1,400 โดส เพื่อกระจายให้กับ อำเภอต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภออื่นๆต่อไป