ข่าวภาคเหนือ » บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์

บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์

7 มิถุนายน 2021
290   0

Spread the love

บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยประชาชนส่วนใหญ่ที้ได้ลงทะเบียนไว้ และมีคิวรับการฉีดวัคซีนในวันนี้  ที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้เดินทางมาเพื่อรอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น.

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตนี้ จำนวน 15,500 โดส และมีกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคจองวัคซีนจำนวน 205,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 65 .15 จากประชากรทั้งหมดของกลุ่มนี้ประมาณ 3 แสนกว่าคน

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจุดให้บริการฉีดวัคซีนกระจายไปตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่วนใหญ่อยู่ที่หอประชุม อำเภอแต่ละอำเภอ โดยศักยภาพรองรับการวัคซีน สามารถฉีดวัคซีนได้วันละ 5,000 คน แต่คาดว่าน่าจะสามารถฉีดได้มากกว่านี้ โดยการฉีดวัคซีนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาจำนวน 2 วัน เริ่ม ให้บริการฉีด วัคซีน ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 17.00 น

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 20,053 โดส คิดเป็น 2.25% /ซึ่งเป็นวัคซีน ซิโนแวค / มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 14,505 ราย คิดเป็น 1.48 เปอร์เซ็นต์/ ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็มจำนวน 7548 รายคิดเป็น 0.77% ( ข้อมูลและเวลา 11.22 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2564)

สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี ที่มีความประสงค์ต้องการรับการฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ในระบบ Application ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ “เพชรบูรณ์ยิ้ม” โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวการฉีดวัคซีนโดยสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งระบบจะทำการเรียงคิวให้และจะจัดทำวันนัดหมายแจ้งกลับภายใน 2-4 สัปดาห์ ก่อนถึงคิวฉีดวัคซีน

Cr เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว/ภาพ สวท.เพชรบูรณ์