ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดตาก Kick off การฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ระยะที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

จังหวัดตาก Kick off การฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ระยะที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

7 มิถุนายน 2021
271   0

Spread the love

จังหวัดตาก Kick off การฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ระยะที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ที่อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 6 โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ระยะที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ของจังหวัดตาก  โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด  พันตำรวจเอกอัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้จังหวัดตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 สำหรับฉีดให้กับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เพื่อลดความเจ็บป่วยรุนแรง การเสียชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว   ดังนั้น ในวันนี้โรงพยาบาลแม่สอดได้กำหนดจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการเริ่มต้นของการรับวัคซีนฯ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจะฉีดวัคซีนในวันที่ 7 และวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ จังหวัดตาก ยังมีกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ในสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตากด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะฯ เดินทางไปเปิดกิจกรรมฯ และตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดสถานที่สนับสนุนในการให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดตากได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca มาในล็อตแรก จำนวน 3,600 โด๊ส และได้รับเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ (6 มิ.ย. 64) อีกจำนวน 16,900 โด๊ส สำหรับสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีน จังหวัดตากกำหนดจุดบริการไว้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และจุดบริการอื่นๆ ทั้งสิ้น 21 จุด ทั่วทั้งจังหวัดตาก โดยผู้ที่จองวัคซีนไว้จะได้รับวัคซีนทุกราย ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนจะเรียงตามลำดับการจองวัคซีน และจะไม่มีการแซงลำดับการฉีดอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จังหวัดตากได้เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จองวัคซีนโควิด-19 ผ่าน QR Code Vaccine Covid Tak ซึ่งทำได้โดย Scan QR Code หรือ URL http://covid.takpho.go.th/vaccine.html และเข้ามาบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันว่าจะรับวัคซีน นอกจากนี้ยังสามารถจองผ่าน รพ.สต. อสม. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบการจองวัคซีนได้ อีกด้วย…//

ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก