ข่าวภาคเหนือ » บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ คึกคัก

บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ คึกคัก

7 มิถุนายน 2021
223   0

Spread the love

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 รอบเดือนมิถุนายน กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านระบบหมอพร้อม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กันอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้ว่าฯ ยืนยันเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสัปดาห์แน่นอน

บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จุดฉีดวัคซีนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันนี้ มีประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 รอบเดือนมิถุนายน กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านระบบหมอพร้อม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดฉีดแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้ 1,500 – 2,000 คน ต่อวัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนวันแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างเรียบร้อยในทุกจุด และรู้สึกดีใจที่ประชาชนมีความกระตือรือร้นร่วมกันฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงเมือง ถ้าพวกเราทุกคนร่วมใจกัน กำแพงเมืองก็จะมีความแข็งแรง และป้องกันภัยจากโควิด-19 ได้ พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์แน่นอน แต่บางช่วงอาจจะได้รับการจัดสรรมาจำนวนน้อย เพราะต้องเฉลี่ยวัคซีนไปให้พื้นที่ที่จำเป็นก่อน ในส่วนของประชาชนชาวเชียงใหม่ พบว่ามีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังมีความลังเลในการฉีดวัคซีน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

ด้านนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ ดูแล บริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในวันแรกพบว่ามีข้อขัดข้องบางประการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบหมอพร้อมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งจะได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมและถอดบทเรียนหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การฉีดวัคซีนในวันต่อ ๆ ไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะที่ นายแพทย์วรเชษฐ์ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า วันนี้มีประชาชนมารับการฉีดวัคซีนกว่า 2,000 คน โดยเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนจองไว้ในระบบหมอพร้อม และกลุ่มอาชีพเสี่ยงซึ่งคงค้างจากการจัดการในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้มีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า สำหรับผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคจำนวน 400 โดส ส่วนที่เหลือจะเป็นวัคซีนซิโนแวค และคาดว่าจะทำการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จประมาณ 4 โมงเย็น

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีจุดฉีดอีกหลายแห่งกระจายอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด และในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งีประชากรจำนวนมาก ได้กระจายจุดฉีดวัคซีนไปตามที่ต่าง ๆ เพิ่มเติม คือ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือโรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลประสาท และโรงพยาบาลรัฐในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดหายานพาหนะ  รับ-ส่ง ประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีน