ข่าวภาคเหนือ » สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ “น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผัก-ผลไม้ สู้โควิด19

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ “น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผัก-ผลไม้ สู้โควิด19

7 มิถุนายน 2021
416   0

Spread the love

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ “น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผัก-ผลไม้ สู้โควิด19

ที่ หน้าสำนักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล อินทนนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมาโนช บังองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ธกส.ภาคเหนือตอนบน.นายสนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ นายกลศาสตร์ เรืองแสน ผช.ผอ.สำนักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์  ผจก.ธกส.สาขาจังหวัดเชียงใหม่นายนิรันดร์ พิสิฐเสนีย์ ผช.ผจก.ธกส.สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันนำสินค้าเกษตรกรมาแจกจ่ายให้เกษตรกรและชาวบ้านทั่วไป

นายสุรพล    อินทนนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า ในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด  2019  ที่มีผลกระทบไปทั่วโลกนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของผู้ฝากเงิน  ธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่ และสำนักงาน ธกส.สาขาเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ที่ไม่สามารถนำ  ผลผลิตการเกษตรไปจำหน่ายได้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน  ธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่พอที่จะให้ความช่วยและแบ่งเบาภาระนี้ได้บ้าง  จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจคนไทย ไม่ทิ้งกันโดยจัดหาผลผลิตการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร  เช่น ผักสด  ผลไม้ ข้าวสาร  ไข่ไก่  ปริมาณกว่า  1  ตัน มาแจกจ่าย ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อธนาคาร และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขกันทั่วหน้า.