ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดลำพูน ร่วมส่งและให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว” จังหวัดลำพูน ชุดที่ 3 เพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

จังหวัดลำพูน ร่วมส่งและให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว” จังหวัดลำพูน ชุดที่ 3 เพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

7 มิถุนายน 2021
309   0

Spread the love

จังหวัดลำพูน ร่วมส่งและให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว” จังหวัดลำพูน ชุดที่ 3 เพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ที่ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงพยาบาลลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (นักรบชุดขาว) ชุดที่ 3 เพื่อไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายน 2564  ณ โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  โดยในวันนี้มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ  บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมให้กำลังใจส่งทีมนักรบชุดขาวหรือทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ชุดที่ 3  ไปสบทบช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์ ได้มอบกระเป๋าสัมภาระให้แก่คณะบุคลากรการแพทย์ (นักรบชุดขาว ชุดที่ 3) และพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบดอกไม้ และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะอีกด้วย

สำหรับมีรายชื่อผู้ที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ประกอบด้วย 1.พญ ณัฎฐิรา  ปินทุกาศ  นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้าทีม)   2. น.ส. สุภารัตน์  พัฒนรังสรรค์  เภสัชกรชำนาญการ   3. นาง โชติกา  อินวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   4. น.ส. ณัฐพินท์  พรนิลแสงสัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   5. นาย สุรสิทธิ์  จีสันติ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    6. นายวิสวัฒน์  เตชะระ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   7. น.ส. ปรียาพร  เจริญโภคสมบัติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ข่าวโดย นายอานนท์  บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน