ข่าวภาคเหนือ » บรรยากาศการฉีดวัคซีน โควิด -19 ของจังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยเป็นไปตามคาดหมาย มีผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรค เสี่ยง ที่ลงทะเบียนไว้ เดินทางมาฉีดวัคซีนกันจำนวนมาก

บรรยากาศการฉีดวัคซีน โควิด -19 ของจังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยเป็นไปตามคาดหมาย มีผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรค เสี่ยง ที่ลงทะเบียนไว้ เดินทางมาฉีดวัคซีนกันจำนวนมาก

7 มิถุนายน 2021
278   0

Spread the love

บรรยากาศการฉีดวัคซีน โควิด –19 ของจังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยเป็นไปตามคาดหมาย มีผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรค เสี่ยง ที่ลงทะเบียนไว้ เดินทางมาฉีดวัคซีนกันจำนวนมากในขณะที่ มทบ.39 ได้จัดสารวัตรทหาร  จิตอาสา และรถครัวสนาม มาร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แบ่งพื้นที่การฉีดวัคซีน ออกเป็นรายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ส่วนใหญ่ใช้ศูนย์ประสาแผนอำเภอเป็นสถานที่ฉีด วัคซีนเพื่อชาวพิษณุโลกได้รับล๊อตแรก มีจำนวน 7,200 โดส ฉีดได้จำนวน 5,787 คน  โดยได้เน้นย้ำให้ทุกสถานที่ฉีด ต้องใช้มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการเดินทางเข้ามารับการฉีด และญาติ ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างดี มีสถานที่รองรับในทุกขั้นตอน ซึ่งที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้กำหนดใช้พื้นที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน โดยมีจำนวนผู้รับการฉีด  1,285 คน ตามที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนและออกหมายนัดไว้ บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ก็มีผู้สูงอายุบางราย เดินทางมาผิดวันนัดของแพทย์ เช่น ออกวันนัดพรุ่งนี้ แต่เดินทางมาวันนี้เพื่อขอฉีดก่อน เนื่องจากไม่สะดวก ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจว่า วัคซีนมีจำนวนจำกัดตามที่ออกหมายนัดไว้ในแต่ละวันเท่านั้น หากจะฉีดวันนี้ต้องรอช่วงหมดผู้มาฉีดวันนี้ก่อน จะทำให้รู้ว่ามีวัคซีนเฉพาะวันนี้เหลือหรือไม่ ได้ขอเบอร์ติดต่อกลับเข้าไว้ แต่อย่างไรอยากให้มาตามที่นัดไว้ เพราะได้เตรียมวัคซีนไว้ให้แล้วในแต่ละวันตามที่ได้ลงทะเบียน ในขณะที่หน่วยทหารจาก มทบ.39 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่จิตอาสา มาคอยดูแลผู้เดินทางมาฉีดวัคซีน และญาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และยังจัดรถครัวสนาม มาปรุงอาหารบรรจุกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานเป็นอาหารกลางวันกันด้วย

วัคซีนเพื่อชาวพิษณุโลก ล๊อตแรก มีจำนวน 5,787 คน  โควต้าวัคซีนที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรในห้วงนี้มีจำนวน 7,200 โดส  โดยเป็น AstraZeneca   3,600 โดส  Sinovac 3,600 โดส  แผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวพิษณุโลก กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และจองฉีดวัคซีน ในวันที่ 1-7 มิถุนายน 2564 จำนวน 5,787 คน โดยวัคซีนที่ฉีดให้ได้รับจัดสรรและมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วคือวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac  การจัดสรรวัคซีนคำนวณ AstraZeneca อัตราร้อยละ 45 ของจำนวนผู้รับวัคซีน ที่เหลือ เป็น Sinovac ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

🎚โรงพยาบาลพุทธชินราช 1,285 คน

🎚โรงพยาบาลชาติตระการ 240 คน

🎚โรงพยาบาลบางระกำ 930 คน

🎚โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  695 คน

🎚โรงพยาบาลพรหมพิราม 315 คน

🎚โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 282 คน

🎚โรงพยาบาลวังทอง 297 คน

🎚โรงพยาบาลเนินมะปราง 396 คน

🎚โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 763 คน

🎚โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 337 คน

🎚โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร 231 คน

🎚โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 16 คน

รวมทั้งสิ้น 5,787 คน

สำหรับวัคซีนที่เหลือจากการฉีด จำนวน 1,413 โดส จะนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อฯเพื่อพิจารณากำหนดวัน กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนต่อไป

สุรเชษฐ์   มากร  รายงานจากจังหวัดพิษณุโลก