ข่าวภาคเหนือ » ม.นเรศวร มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้เรือนจำ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ

ม.นเรศวร มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้เรือนจำ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ

4 มิถุนายน 2021
305   0

Spread the love

ม.นเรศวร มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้เรือนจำ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหน้ากากอนามัยจำนวน จำนวน 17,500 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 หลอด ที่ได้รับบริจาคจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชน ให้ 4 เรือนจำภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ 1) เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก 2) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 3) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 4) สถานพินิจและคุ้มคลองเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายมอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 1,000 หลอด ที่ได้รับบริจาคจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชน ให้เรือนจำจังหวัดต่างๆ  ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 1)จังหวัดพิษณุโลก 2)จังหวัดกำแพงเพชร 3)จังหวัดตาก 4)จังหวัดนครสวรรค์ 5)จังหวัดพิจิตร 6)จังหวัดเพชรบูรณ์      7)จังหวัดสุโขทัย 8)จังหวัดอุตรดิตถ์ 9)จังหวัดอุทัยธานี และ 10)จังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการ และสอดคล้องกับนโยบาย “มหาวิทยาลัยคุณธรรม เพื่อประชาชน

Cr ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก