ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ประเมินคลองแม่ข่า ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เชียงใหม่ประเมินคลองแม่ข่า ตามโครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1 มิถุนายน 2021
408   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเดินหน้าประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าครั้งที่ 2 ที่บริเวณเทศบาลตำบลป่าแดด และเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประกวดรอบสอง ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง และอำเภอแม่ริม

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินคือ น้ำในคลองแม่ข่าใสสะอาด มีสิ่งมีชีวิตในคลองแม่ข่าให้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่มีเศษขยะหรือวัชพืชในคลองแม่ข่า สามารถนำน้ำจากคลองแม่ข่ามาใช้ประโยชน์ได้ และคลองแม่ข่าในพื้นที่สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าสภาพสองฝั่งคลองดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่มีการตรวจประเมินไปแล้ว มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม รวมทั้งการกำจัดขยะในลำคลอง การบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ จนทำให้สภาพน้ำดีขึ้นจากเดิม