ข่าวภาคเหนือ » ชุดปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีแรงงานต่างด้าวในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อป้องกันหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจCOVID-19 และสารเสพติดในร่างกาย

ชุดปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีแรงงานต่างด้าวในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อป้องกันหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจCOVID-19 และสารเสพติดในร่างกาย

1 มิถุนายน 2021
357   0

Spread the love

ชุดปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีแรงงานต่างด้าวในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อป้องกันหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจCOVID-19 และสารเสพติดในร่างกาย

ที่ไซต์งาน สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทลำพูน เลขที่ 117 หมู่ 4 ถนน ลำพูน-ป่าซาง (กม.ที่ 150+200) ตำบลต้นธง อ.เมือง .ลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ พร้อม ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำพูน (ศปก.อ.), ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่สสอ. ,ตร.สภ.เมืองลำพูน ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลต้นธง และลูกจ้าง TST ได้ร่วมเข้าตรวจสอบแคมป์คนงาน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบมีการขึงผ้าแสลนกันแดดบังปิดทางเข้าไว้ โดยคาดว่าน่าจะมีการทำงานในพื้นที่ จึงได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง สืบทราบว่า คนงานดังกล่าวได้เข้าทำงาน ณ ไซต์งานก่อสร้าง ของสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ชุดเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้เข้าตรวจสอบ พบ นายพร้อมพงษ์ (ทราบชื่อภายหลัง) แจ้งว่าตนเป็นผู้ควบคุมคนงานเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งหมด  โดยนายพร้อมพงษ์ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่า ตนเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาฯ ซึ่งได้รับจ้างมาจาก บริษัท เอส-วัน คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป จำกัด ม.5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 ชุดเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสาเหตุ ของการเข้าดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้ว่า มีกรณีการร้องเรียนจากภาคประชาชน ว่ามีกลุ่มคนงานต่างด้าวดังกล่าว ได้ย้ายมาพักอาศัย ในซอย 16 ทำการมั่วสุม ชุมนุม ดื่มสุราส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ ทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แรงงานฯดังกล่าว จำนวน 17 ราย เป็นบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 11 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 7 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 4 ราย โดยแรงงานชาวไทย และแรงงานต่างด้างดังกล่าวได้นำ บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารหนังสือการเข้าเมือง ใบขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังได้ทำงานตรวจสารเสพติดในร่างกายฯ แรงงานเพศชาย จำนวน 13 ราย ผลไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ทำการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการป้ายเอาเนื้อเยื่อ หรือสารคัดหลั่ง บริเวณหลังโพรงจมูก (SWAB) จำนวน 17 ราย

โอกาสนี้ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ ได้แจ้ง หัวหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง รับทราบถึงถึงนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในเรื่องของการเข้มงวด กวดขัน ในการการกำกับควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนกำชับ มิให้มีการกระทำการใดๆ ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วงตอนเย็น จะมีการจัดชุดลาดตระเวนฝ่ายปกครอง และชุดตำรวจสายตรวจ เพื่อออกตรวจตรา มิให้มีการกระทำการมั่วสุม ชุมนุม หรือกระทำการใดในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป.

ข่าวโดย  นายอานนท์  บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน