พากินพาเที่ยว » จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนานำร่องวัดมหาธาตุพระอารามหลวง

จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนานำร่องวัดมหาธาตุพระอารามหลวง

29 พฤษภาคม 2021
468   0

Spread the love

จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนานำร่องวัดมหาธาตุพระอารามหลวง

     พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปี 2564 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม

ด้วยกรมการศาสนา ได้กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ร่วมกับวัด ศาสนสถาน ชุมชนคุณธรรม พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในพื้นที่วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนาที่สำคัญของประเทศไทย  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกวัดมหาธาตุ พระอารมหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนา ประจำปี 2564

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งนี้   เพื่อร่วมกันพิจารณาเตรียมความในด้านต่างๆ ของวัดมหาธาตุ ให้พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเส้นทางบุญที่จะเดินทางมาเที่ยวชม  ได้แก่ ที่จอดรถ  ห้องน้ำ  จุดจำหน่ายดอกไม้ เครื่องสักการะ ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกและของฝาก ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทาง ป้ายอธิบายสถานที่สำคัญภายในวัด  กิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระสวดมนต์  การจัดอบรมมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่สำคัญในวัด และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วัด