ข่าวภาคเหนือ » แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก พอใจที่มีผู้สมัครเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์และได้เน้นย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการตรวจเลือก

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก พอใจที่มีผู้สมัครเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์และได้เน้นย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการตรวจเลือก

5 เมษายน 2021
505   0

Spread the love

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก พอใจที่มีผู้สมัครเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์และได้เน้นย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการตรวจเลือก

ที่โรงยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬากลาง อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมฝ่ายเสนาธิการ ร่วมสังเกตการณ์ และตรวจเยี่ยม  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564  ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการตรวจเลือกฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก วันนี้มีผู้มาคัดเลือก  2  ตำบล  คือ ตำบลในเมือง และตำบลวัดจันทร์  มียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 207 นาย ยอดที่ต้องการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในวันนี้จำนวน 61 นาย โดยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีชายไทยในพื้นที่สมัครใจเป็นทหารแล้วจำนวน 17 นาย

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พอใจกับตัวเลขการสมัครเป็นทหารอย่างมาก วันนี้เฉพาะอำเภอเมืองพิษณุโลกก็สมัครเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเชิญชวนผู้ที่ต้องมาคัดเลือกให้มาสมัครเป็นทหาร ทั้งสมัครก่อนหน้านี้และมาสมัครที่หน่วยตรวจเลือก ซึ่งได้ตรวจเลือกไปก่อนหน้านี้แล้ว 3 วัน พร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสในการตรวจเลือก เปิดโอกาสให้ญาติพี่น้องได้มาเห็น   คณะกรรมการตรวจเลือกที่โปร่งใส

สำหรับกองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 83,310 นาย และรับเข้าเป็นทหารกองเกินที่ กองทัพภาคที่ 3 จะต้องส่งเข้าประจำการปี 2564 จำนวน 17,045 นาย โดยแบ่งเป็นทหารบก จำนวน 13,969 นาย ทหารอากาศ จำนวน 1,676 นาย ทหารเรือ จำนวน 1,400 นาย

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้เดินตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกตามจุดต่างๆ พร้อมให้กำลังใจและเชิญชวนให้ชายไทยที่มารับการคัดเลือกสมัครใจเข้ารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ชาติ และเป็นการฝึกร่างกายให้แข็งแรง ขณะที่ชายไทย  ที่พร้อมใจสมัครรับราชการทหารครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ