ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าฯลำพูน นำชุดปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ตรวจค้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก และคุมตัวผู้มีสารเสพติดในร่างกายส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้ว่าฯลำพูน นำชุดปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ตรวจค้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก และคุมตัวผู้มีสารเสพติดในร่างกายส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

29 พฤษภาคม 2021
291   0

Spread the love

ผู้ว่าฯลำพูน  นำชุดปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ตรวจค้นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก  และคุมตัวผู้มีสารเสพติดในร่างกายส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน  สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดหางานจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน  อบต.ห้วยยาบ  พร้อมด้วยชุดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ.)  เข้าตรวจสอบแคมป์คนงาน หมู่ที่ 12 บ้านป่าหมอก และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา  ต.ห้วยยาบ  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเชิงรุก ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  มาตรการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ที่อาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทย

จากการตรวจสอบ เบื้องต้น พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 61 ราย พบการกระทำความผิดกฎหมาย  คือ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 2 ราย  บัตรอนุญาตทำงานในประเทศหมดอายุ จำนวน 2 ราย  และมีการเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านธิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า สำหรับวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการกำกับควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งวันนี้ได้มาตรวจดู 2 ส่วน ประกอบด้วย การตรวจสอบแรงงานที่ได้มีการอนุญาตให้ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ที่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ซึ่งได้ตรวจจำนวน 2 จุด  มีการตรวจในพื้นที่บ้านเช่าและหอพัก ซึ่งเป็นในลักษณะของการบุกตรวจในช่วงเวลาเช้ามืด โดยมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในวันนี้ที่ตรวจพบ จำนวน 61 ราย ตรวจพบที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน 2 ราย บัตรหมดอายุ จำนวน 2 ราย ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 1 ราย

โอกาสนี้ทางจังหวัดลำพูนได้มาให้บริการพี่น้องชาวแรงงานต่างด้าวในการตรวจสอบว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มาทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดยการ Swab ตรวจหาเชื้อพี่น้องแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อจะได้มีความสบายใจว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ติดเชื้อโควิด-19 และคนชุมชนในพื้นที่ก็จะได้มั่นใจ ว่าพี่น้องต่างด้าวที่ได้มาพำนักอาศัยในพื้นที่นั้นเป็นผู้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งการดำเนินการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้ลงมากำกับดูแลไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงเวลานี้    ซึ่งอาจจะนำพาในเรื่องของไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันเราก็ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ให้มีความมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวแล้วว่าในช่วงเวลานี้ การที่เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นความผิดที่มีโทษสูง และมีการลงโทษที่รุนแรงทั้งผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้นำพา ตลอดจนผู้ที่ให้ที่พักอาศัย

สำหรับผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวนั้น ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 หลังจากนั้นแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่สามารถที่จะทำการลงทะเบียนหลังจากวันนั้นได้ แต่ว่าแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้   จึงขอฝากผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบและได้มีการลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้วในเบื้องต้น   ท่านก็สามารถที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงเวลานี้ สำหรับในช่วงเวลานี้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่ไม่ได้มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น อยู่ในการดูแลและในการประกอบการของท่านได้ เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบการกระทำดังกล่าวก็จะมีความผิดทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการที่มีการว่าจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย.

Cr  นายอานนท์  บุญมาตุ้ย ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน