ข่าวภาคเหนือ » ติดโควิดในเรือนจำเชียงใหม่เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ยอดรักษาหายเพิ่มอีก 13 ราย สะสมอยู่ที่ 346 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,430 ราย มีปล่อยตัวผู้มีภูมิแล้วกลับบ้าน 5 ราย

ติดโควิดในเรือนจำเชียงใหม่เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ยอดรักษาหายเพิ่มอีก 13 ราย สะสมอยู่ที่ 346 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,430 ราย มีปล่อยตัวผู้มีภูมิแล้วกลับบ้าน 5 ราย

26 พฤษภาคม 2021
415   0

Spread the love

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ว่า วันนี้เรือนจำกลางเชียงใหม่พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 3,995 ราย มีผู้รักษาเพิ่มอีก 13 ราย ยอดผู้รักษาหายแล้วเพิ่มเป็น 346 ราย และยอดผู้ตรวจไม่พบเชื้อสะสมรวม 1,226 ราย วันนี้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ ลดลง วันนี้มีผู้อยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น 3,530 ราย แยกรักษาตัวในแดนต่างๆ 3,448 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ 75 ราย แยกตามอาการเป็น ระดับสีเขียว 61 ราย สีเหลือ 11 ราย และสีส้ม 3 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ 7 ราย

ในช่วงควบคุมสถานการณ์การระบาดภายใต้ระบบ Bubble and Seal เรือนจำกลางเชียงใหม่ (26 เม.ย.- 28 พ.ค. 64) ยอดการปล่อยตัวผู้ต้องขังถึงวันนี้ ปล่อยรวมแล้วทั้งสิ้น 117 ราย รวมถึงการปล่อยตัวผู้ที่มีภูมิแล้ว 5 ราย วันนี้มีผู้ต้องขังเข้ามาส่งเข้ามายังเรือนจำ 12 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ต้องขัง ณ วันที่ 25 พ.ค. 64 มีทั้งสิ้น 6,508 ราย วันนี้ไม่มีการปล่อยตัวเพื่อส่งต่อไปกักตัวในสถานกักกันของรัฐในพื้นที่อำเภอแม่แตง ส่งผลให้ยอดยังคงเดิมสะสมอยู่ที่ 63 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 39 ราย ส่งให้หน่วยงานอื่น อาทิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ดำเนินการต่ออีก 15 ราย และมียอดผู้ต้องขังที่รักษาหายและปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาสะสม จำนวน 5 ราย

สำหรับการบริหารผู้ที่อยู่ในสถานกักกันองรัฐฯ หรือ LQ อำเภอแม่แตงรายงานว่า วันนี้ยอดผู้ที่ถูกส่งตัวเข้า LQ ยังคงที่อยู่ที่ 63 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แยกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของ LQ จึงแยกได้เป็น กักตัวใน LQ 14 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 36 ราย และส่งตัวกลับภูมิลำเนาสะสมอยู่ที่ 13 ราย