ข่าวภาคเหนือ » สสจ.เพชรบูรณ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกในเรือนจำ พร้อมจัดเตรียม รพ.สนามรองรับ ภายในเรือนจำชั่วคราวแควน้อย

สสจ.เพชรบูรณ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกในเรือนจำ พร้อมจัดเตรียม รพ.สนามรองรับ ภายในเรือนจำชั่วคราวแควน้อย

24 พฤษภาคม 2021
300   0

Spread the love

สสจ.เพชรบูรณ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกในเรือนจำ พร้อมจัดเตรียม รพ.สนามรองรับ ภายในเรือนจำชั่วคราวแควน้อย

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุกในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับผู้ต้องขังรายใหม่ กลุ่มเปราะบาง ผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว NCD และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19  ด้วยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) แบบเชิงรุก การค้นหา Active Case Finding เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ในเรือนจำ ป้องกันการลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในเรือนจำ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่ประชาชนภายนอก และเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการค้นหาเชิงรุก เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถแพร่กระจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากภายในเรือนจำเป็นพื้นที่แออัด ผู้ต้องขังอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ประชาชนภายนอกเรือนจำ และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ให้มีการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำได้อย่างทันท่วงที  โดยโรงพาบาลสนามของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมจัดตั้ง รพ.สนามสำหรับผู้ต้องขัง ภายในเรือนจำชั่วคราวแควน้อย

สำหรับผลการดำเนินงาน การคัดกรองผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ในช่วงวันที่  28  เมษายน 2564  และ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทั้งหมด  618 ราย  โดยผลการคัดกรองมีผลเป็นลบทุกราย

Cr เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ สวท.เพชรบูรณ์