ข่าวภาคเหนือ » ศป.บส.ชน. ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 และคณะครู โรงเรียนบ้านศาลา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

ศป.บส.ชน. ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 และคณะครู โรงเรียนบ้านศาลา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

24 พฤษภาคม 2021
320   0

Spread the love

ศป.บส.ชน. ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 และคณะครู โรงเรียนบ้านศาลา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

พันเอก ปรเมศ  อุมรินทร์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังจิตอาสา ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 และคณะครู โรงเรียนบ้านศาลา ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 พัฒนาพื้นที่ภายใน โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นสถานที่ ปลอดเชื้อ ก่อนการเปิดภาคเรียนในห้วงวันที่ 14 มิถุนายน 2564