เกษตรเพื่อชีวิต » พาณิชย์จังหวัดแพร่ เชื่อมโยงกระจายส้มเขียวหวานฯ สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด รวมรพ.แพร่ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พาณิชย์จังหวัดแพร่ เชื่อมโยงกระจายส้มเขียวหวานฯ สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด รวมรพ.แพร่ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

24 พฤษภาคม 2021
471   0

Spread the love

พาณิชย์จังหวัดแพร่ เชื่อมโยงกระจายส้มเขียวหวานฯ  สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด รวมรพ.แพร่ สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรนาแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและไม่สามารถระบายสินค้าส้มเขียวหวาน ออกสู่ตลาดได้เนื่องจากสถานการณ์ โควิท-19 โดยร่วมกับไปรษณีย์จังหวัดแพร่จัดให้มีการกระจายผลผลิตไปยังปลายทางต่างจังหวัดโดยรถขนส่งไปรษณีย์เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง  และความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการจัดหายอดสั่งซื้อ  ตลอดจนความร่วมมือจากผู้บริโภคในจังหวัดแพร่  จำนวนทั้งสิ้น 2,420 กิโลกรัม เป็นเงิน 65,900 บาท ดังนี้ จังหวัดน่าน จำนวน 1,050 กิโลกรัม เป็นเงิน 29,400 บาท จังหวัดเชียงราย จำนวน 450 กิโลกรัม เป็นเงิน 13,500 บาทและ จังหวัดแพร่ จำนวน 920 กิโลกรัม เป็นเงิน  23,000 บาท

นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ได้มีการเชื่อมโยงส้มเขียวหวานเข้าสู่โรงพยาบาลแพร่เป็นประจำ (จัดส่งวันเว้นวัน) วันละ 60 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าได้ตลอดทั้งปี (ในช่วงฤดูกาล) จำนวนทั้งสิ้น 6,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 150,000 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่