ข่าวภาคเหนือ » สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนออกเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมกันหมู่ ก่อนเปิดภาคเรียน

สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนออกเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมกันหมู่ ก่อนเปิดภาคเรียน

22 พฤษภาคม 2021
452   0

Spread the love

สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนออกเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมกันหมู่ ก่อนเปิดภาคเรียน

ที่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย  นายปรีชา   บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสรับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียน ในนามโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชน

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เนื่องจากโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนให้กับคณะครูของจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงและเคยมีเหตุการณ์เผยแพร่เชื้อไปสู่นักเรียน จนเกิดเหตุการณ์.รพ.สนามขนาดจิ๋วที่ เทศบาลตำบลแม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด   ซึ่งที่ผ่านมาทางวุฒิสภาต้องขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงศึกษาธิการที่รับฟังข้อมูลจากพื้นที่แล้วนำข้อมูลเข้า ครม.จนเป็นนโยบายฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรในพื้นที่สีแดง (5  จังหวัด)  ในเวลาต่อมา  และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่รับประสานข้อมูลกับ เขตพื้นที่สถานศึกษ.และหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด  รวมทั้งประสานงานให้เกิดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ รวมทั้ง ศบค.เชียงใหม่ที่ประสานรับข้อมูล การฉีดวัคซีนและสาธารณสุข ที่จัดสรรวัคซีนเร่งด่วนในเบื้องต้น  5,000  เข็มแรกให้กับครูและบุคลากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ของ รพ.นครพิงค์และเครือข่ายที่มาช่วยฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ทั้งนี้ปัจจุบันครูและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สำรวจมีจำนวน  20,025  คน  สมัครใจฉีดเบื้องต้น  10,720  คน  โดยกำหนดฉีดระหว่าง  22 – 23  พฤษภาคม  2564 จำนวน 4,000  เข็มในเขตพื้นที่อำเภอเมือง (วันละ   2,000  เข็ม)  อาทิตย์ต่อไปจะฉีดที่ .อ.แม่ริม / หางดง.และทยอยฉีดให้ครบตามจำนวน   อย่างไรก็ตามทางโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนได้ฝากให้ทางครูและบุคลากร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบและช่วยการลงทะเบียนขอรับการฉีดในโอกาสต่อไป