เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตร

เกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตร

20 พฤษภาคม 2021
326   0

Spread the love

เกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตร

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มแปลงใหญ่ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 52 กลุ่ม และได้จัดพิธีลงนามเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 19 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามคำขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป